Menu:

Koło zainteresowań: Gry i zabawy wszelakie

W każdy czwartek od 12:30 do 13:30

Koło prowadzone dla uczniów klasy IV

Opiekun grupy: Lena Żmudzińska

Uczniowie poznają zabawy w jakie bawią się dzieci na całym świecie oraz sami się w nie pobawią. Będą także tworzyć własne gry i zabawy, oraz brać udział w turniejach planszówek.
Celem koła jest integracja dzieci, rozładowanie napięcia i agresji za pomocą zabawy, rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

 

Koło zainteresowań: Klub miłośników Kostki Rubika

W każdy wtorek od 13:30 do 14:15

Koło prowadzone dla wszystkich zainteresowanych uczniów

Opiekun grupy: Arleta Łąpieś
Głównym celem koła jest nauka układania kostek, wymiana poglądów, rozwijanie logicznego myślenia i rozwijanie wyobraźni przestrzennej. Nauka układania kostki Rubika nie musi być trudna. W ramach koła zainteresowań uczniowie poznają proste metody układania jak również bardziej skomplikowane. 

 

 

Koło zainteresowań: Koło artystyczne

W każdy piątek od 14:00 do 15:00

Koło prowadzone dla wszystkich zainteresowanych uczniów

Opiekun grupy: Aleksandra Kołaczkowska

Kształcenie artystyczne jest bardzo ważne dla każdego człowieka, a jego efekty są widoczne w różnych dziedzinach życia. Samodzielne wykonywanie prac plastycznych i udział w przedstawieniach rozwija możliwości twórcze ucznia, pobudza wyobraźnię, wrażliwość, inicjatywę, uczy wiary w siebie. Własna działalność artystyczna jest pomostem do rozumienia sztuki, do wychowania świadomych odbiorów kultury. Prowadząc koło artystyczne chcemy wykształcić naturalną potrzebę aktywności twórczej i ekspresji własnej uczestników zajęć.
Cele: rozwijanie zainteresowań dzieci sztuką, rozwijanie talentów plastycznych, czynne spędzanie wolnego czasu, uwrażliwienie na sztukę, rozwijanie talentów muzycznych i tanecznych.
Kółko artystyczne to zajęcia przeznaczone dla dzieci, które czerpią przyjemność z wykonywania prac plastycznych oraz dobrze radzą sobie z działaniami wymagającymi sprawności manualnych.
Na zajęciach przygotowywane są oprawy muzyczne apeli i ważnych uroczystości. Uczestnicy koła biorą udział w konkursach  muzycznych i tanecznych.

Koło zainteresowań: Koło Przyrodniczo- Ekologiczne

W każdy poniedziałek  13:30 do 14:15

Koło prowadzone dla wszystkich zainteresowanych uczniów

Opiekun grupy: Agnieszka Dróżdż

            Na zajęciach Kółka Przyrodniczo - Ekologicznego uczniowie naszej szkoły będą mogli poszerzać swoją wiedzę przyrodniczo - ekologiczną oraz podejmować praktyczne działania na rzecz ochrony przyrody i ekologii.
Cele: Rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką ekologiczną, kształtowanie emocjonalnego stosunku do przyrody, propagowanie ekologicznego stylu życia, wzbudzenie chęci i motywacji do działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

       Coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska. Człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma moralnego prawa do niszczenia przyrody – jest przecież jej częścią. Dlatego też ochrona przyrody i racjonalne wykorzystanie jej zasobów to problemy, które stały się sprawą całej ludzkości. Aby w przyszłości nie dochodziło do tragedii, edukację ekologiczną należy rozpocząć już od najmłodszych lat. Dzieci są bowiem bacznymi obserwatorami środowiska oraz wszystkiego, co wokół nas się dzieje i mogą podejmować na równi z dorosłymi walkę o ochronę przyrody.

Koło zainteresowań: Koło Szachowe
W każdy czwartek 14:15 do 15:15
Koło prowadzone dla wszystkich zainteresowanych uczniów
Opiekun grupy: Karol Dróżdż
            Koło ma na celu poznawanie tajników tej ,,królewskiej gry", rozwijanie logicznego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej.
 

Koło zainteresowań: Zdrowo jem, więcej jem
W każdy piątek od 11:40 do 12:25
Koło prowadzone dla uczniów klas I-III
Opiekun grupy: Renata Pruciak
Głównym celem koła jest promowanie zdrowego odżywiania.

 

 

Zajęcia wyrównawcze: Język angielski
W każdą środę od 14:15 do 15:30
Zajęcia prowadzone dla wszystkich zainteresowanych uczniów
Opiekun grupy: Krzysztof Kopeć
 

 

Koło zainteresowań: Koło Polonistyczno - Teatralne
W każdy poniedziałek 13:30 do 14:15
Koło prowadzone dla wszystkich zainteresowanych uczniów
Opiekun grupy: Ewa Łęgowik
            Celem głównym zajęć jest rozwijanie zainteresowań czytelniczo - językowych oraz zdolności artystycznych dzieci.

 

Koło zainteresowań: TIKaMY na polskim!
W każdy poniedziałek 13:30 do 14:15
Koło prowadzone dla wszystkich zainteresowanych uczniów
Opiekun grupy: Renata Dryjka
            Cel : przyjemna i skuteczna nauka języka polskiego : literatury, ortografii i gramatyki za pomocą TIK, czyli technologii informacyjno – komputerowej z wykorzystaniem nowoczesnych , sprawdzonych i przyjaznych aplikacji oraz programów komputerowych

 

 

 

 

 

Aktualności

Galeria zdjęć

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie
    Widzów
    ul. Żwirki i Wigury 16
    42-282 Kruszyna
  • +48 34 320 28 08